Apel la colegii primari şi viceprimari pentru aducerea de schimbări în legislaţia ce aduce siguranţa pe străzile localităţilor

         Doresc să  supun atenţiei colegilor primari şi viceprimari problema organizării şi funcţionării Poliţiei Locale. Astfel, vreau să le solicit sprijinul pentru ca împreună să cerem Ministerului Administraţiei şi Internelor să modifice actele normative care stabilesc drepturile personalului Poliţiei Locale în sensul stabilirii unui echilibru din punct de vedere salarial între structurile care asigură aplicarea strategiei de realizare a ordinii publice, creşterii siguranţei cetăţenilor şi prevenirii criminalităţii stradale.

         Prin Legea 155/2010 a Poliţiei Locale şi prin H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale, poliţiştilor locali li s-au dat în competenţă foarte multe activităţi, unele dintre ele care se aseamănă sau sunt desfăşurate în comun cu structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române. În plus, acestor oameni li se impune ca în timpul serviciului să poarte armament cu muniţie letală, iar activităţile pe care le desfăşoară le pun de multe ori în pericol integritatea fizică sau chiar viaţa.

         Stimaţi colegi, după cum prea bine ştiţi, poliţistul local care stă în stradă şi trebuie să aplice legea are în prezent un salariu mediu de aproximativ 800-900 lei. Apreciez că este o sumă extrem de mică în raport cu răspunderea pe care o poartă şi, de aceea, mi se pare normal ca poliţiştii locali să beneficieze de criterii de salarizare echivalente cu cele ale colegilor din IGPR.

         În acest sens, am trimis Parlamentului României o propunere pentru modificarea şi completarea legii 155/2010 a Poliţiei Locale în sensul modificării art. 35, lit.b, care să aibe următorul cuprins:

 „încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile funcţionarilor publici cu statut special-poliţişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;” şi introducerea după art. 35, lit.b a unui nou paragraf care va avea următorul cuprins:

” b1) alocaţii pentru hrană, în condiţiile stabilite prin actele normative aplicabile funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor”;

         Apreciez că numai printr-o motivare salarială corespunzătoare, coroborată cu o pregătire profesională adecvată, o să reuşim să îmbunătăţim activitatea poliţiştilor locali şi, implicit, gradul de siguranţă pe străzile localităţilor pe care le conducem.

         De asemenea, după cum bine ştiţi, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în şedinţa din 26 septembrie 2011, a aprobat concepţia de reconfigurare a sistemului de ordine publică prin transferul de personal şi responsabilităţi în coordonarea administraţiei locale prin trecerea de la Poliţia Naţională la Poliţia Locală a responsabilităţilor din domeniile ordinii publice şi circulaţiei rutiere.

         Apreciez că aceasta este o măsură benefică deoarece fiecare administraţie locală, fiecare primar cunoaşte cel mai bine realităţile din teren din punct de vedere al ordinii publice şi circulaţiei rutiere şi, prin trecerea acestor responsabilităţi în subordinea administraţiilor locale, se va reuşi o creştere a eficienţei acţiunilor de pe teren  pentru îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică.

         Consider că trebuie să facem corp comun  şi să solicităm Ministerului Administraţiei şi Internelor să urgenteze adoptarea actelor normative necesare transferului acestor responsabilităţi.