În oraşul Voluntari şomerii vor beneficia de consiliere profesională gratuită

Mâine, la sediul Primăriei oraşului Voluntari, va avea loc lansarea Centrului Judeţean de Informare, Mediere şi Consiliere Profesională Ilfov. Peste 300 de şomeri din judeţul Ilfov vor fi îndrumaţi în găsirea unui loc de muncă. Vor fi organizate cursuri gratuite în domeniile turismului, alimentaţiei publice şi comerţului.

 Găsirea unui loc de muncă poate fi o adevărată provocare. Riscul şomajului dumneavoastră este o problemă care ne afectează comunitatea.

Centrul Judeţean de Informare, Mediere şi Consiliere Profesională Ilfov este răspunsul nostru la provocarea dată de şomaj. Centrul, situat în incinta Casei de Cultură, din Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 40, va oferi un pachet integrat de servicii de consiliere şi îndrumare profesională, precum şi mediere de locuri de muncă.

Ne adresăm persoanelor ce au părăsit timpuriu şcoala, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive, şomerilor de lungă durată, şomerilor tineri şi celor peste 45 de ani.

În cadrul centrului pentru şomeri, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi informate despre meseriile solicitate pe piaţa muncii, locuri de muncă vacante, condiţii impuse de angajatori la ocuparea unui loc de muncă, condiţii de exercitare a diferitelor ocupaţii, de salarizare, legislaţia muncii, traseul administrativ şi formalităţile aplicabile în domeniul muncii, domeniile în care se solicită forţă de muncă.

Şomerii vor fi instruiţi în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă: completarea dosarului pentru angajare, curriculum vitae, scrisoarea de intenţie, interviul de angajare.

Consilierea profesională se va face gratuit, pe baza unui plan profesional individualizat, evaluându-se potenţialul profesional şi posibilităţile de integrare activă pe piaţa muncii. Şomerii pot fi orientaţi şi către alte măsuri active, cum ar fi cursurile de formare profesională sau consultanţă pentru începerea unei afaceri pe cont propriu.

Se estimează că peste 300 de şomeri din judeţul Ilfov vor beneficia de serviciile acestui centru. De asemenea, peste 70 de persoane vor participa la cursuri gratuite în domeniile turismului, alimentaţiei publice şi comerţului.

Centrul este înfiinţat prin proiectul „Orice şomer are dreptul la o nouă şansă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de doi ani în Regiunea Bucureşti-Ilfov, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Premierea elevilor din oraşul Voluntari

Vineri 17.06.2011, am participat la serbările de sfârşit de an şcolar din oraşul Voluntari. Am avut plăcuta surpiză să văd că şi în acest an copiii au reuşit să obţină premii, diplome şi rezultate demne de menţionat.

La toate cele trei şcoli din localitate am avut plăcerea să premiez şefii de promoţie, elevi cu media 10 pe linie în toţi anii de şcoală, olimpici judeţeni şi naţionali, premianţi la diverse concursuri.

Deşi situaţia economică nu este una foarte bună, datorită conjuncturii generale, am făcut propunerea Consiliului Local Voluntari de a acorda premii în bani şi cărţi elevilor premianţi. Astfel, s-au putut acorda Şefilor de promoţie câte 1200 de lei şi altor elevi cu rezultate foarte bune la învăţătură câte 700 de lei. În total s-au acordat premii de 20.200 lei, sume care mie mi se par totuşi mici având în vedere destinaţia pe care au avut-o, deoarece eu am militat întotdeauna pentru susţinerea şi recunoaşterea meritelor elevilor şi profesorilor.

Am adus şi vom continua să aducem îmbunătăţiri în şcoli pentru a creea un mediu performant în care copii să înveţe şi care să îi ajute să beneficieze de un proces de studiu cât mai modern.

S-a mai încheiat un an şcolar!

Aceasta a fost ultima saptămână de şcoala pentru micii cetăţeni ai oraşului Voluntari. A trecut încă un an în care ei s-au maturizat şi au aprofundat tainele învăţăturii şi ale cunoaşterii.

Pentru unii a fost primul an de şcoală, primul an în care cărţile şi caietele au luat locul păpuşilor şi al maşinuţelor. Primul an în care părinţii şi bunicii şi-au condus mititeii la şcoală unde i-au lăsat la poarta unui nou drum care s-a deschis în viaţa lor.

Pentru unii a fost ultimul an, sub oblăduirea învăţătorilor sau a diriginţilor care i-au ghidat printre noutăţile cărţilor. Este sfârşitul unei etape şi totodată începutul unui alt stadiu din viaţa fiecăruia.

Vor urma examene, cele scrise, dar şi cele pe care viaţă vi le oferă şi pe care fiecare va trebui să le treaceţi.

Eu le doresc tuturor elevilor, mici şi mari, vacanţă plăcută, în care să se bucure de copilăria pe care încă o mai au, pentru că trecerea anilor le va aduce griji de care însă acum nu trebuie să se preocupe.

Cu toţii ne amintim cu nostalgie acele serbări de sfârşit de an şcolar unde, unii dintre noi aveau coroniţă, unii nu, după cum se străduise fiecare.

Vreau să le mulţumesc şi educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor din grădiniţele, şcolile şi liceul din oraşul Voluntari care s-au ocupat de şlefuirea copiilor noştri şi care au ştiut să pună mai presus de orice educaţia elevilor. Le mulţumesc şi celor care au înţeles că şcoala este locul unde ei trebuie să fie exemple de urmat pentru elevi şi au ştiut să îşi folosească experienţa şi înţelepciunea astfel încât anul şcolar şi-a urmat cursul normal.

Ştiu că este o perioadă economică foarte grea pentru toate cadrele didactice din întreaga ţară şi vreau să vă asigur că, prin toate mijloacele pe care le am la îndemână, voi milita pentru ca dascălilor noştri să le fie recunoscute eforturile şi meritele pe care le depun în fiecare zi pentru a da societăţii oameni de valoare.

Propun modificarea OG 26/1994, în sensul acordării normei de hrană şi angajaţilor din Poliţia locală

       Solicit ministrului Administraţiei şi Internelor să analizeze posibilitatea modificării OG nr. 26/1994, în sensul stabilirii cadrului legal pentru acordarea normei de hrană şi angajaţilor din structurile de Poliţie locală şi precum şi adoptarea, împreună cu reprezentanţii Poliţiei locale, a unui statut al poliţistului local.
       În opinia mea, acest demers ar stabili un echilibru între structurile care asigură aplicarea strategiei de realizare a ordinii şi siguranţei publice, creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale. 
        ‘Prin Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale, angajaţilor acestor structuri li s-au dat în competenţă foarte multe activităţi, unele dintre ele care se aseamănă sau sunt desfăşurate, în nenumărate cazuri, în comun cu structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române. În plus, acestor oameni li se solicită ca în timpul misiunilor să poarte armament cu muniţie letală şi, de asemenea, activităţile pe care le desfăşoară le pun de multe ori în pericol integritatea fizică sau chiar viaţa. De aceea, mi se pare normal ca poliţiştii locali să beneficieze de un nivel de salarizare asemănător cu cel al colegilor din Inspectoratul General al Poliţiei.

     În cazul adoptării acestei modificări legislative, consiliile locale vor trebui să stabilească valoarea acestei norme de hrană, în funcţie de posibilităţile bugetare ale fiecărei localităţi. În toate administraţiile publice din România ne confruntăm cu criza economică financiară şi, de aceea, este posibil ca în cazul unor poliţii locale, valoarea acestei norme de hrană să fie mai mare, iar în alte cazuri mai mică şi chiar pot să existe luni în care, din cauza lipsei resurselor financiare, valoarea normei de hrană să nu se acorde. Propunerea mea face referire numai la stabilirea cadrului legal necesar acordării acestui supliment financiar poliţiştilor locali.

       Totodată, aş dori să subliniez că Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei locale, ar trebui să elaboreze, într-un timp cât mai scurt, un ”Statut al poliţistului local”, aşa cum există în cazul poliţiştilor din cadrul MAI. Statutul funcţionarilor publici, în cazul poliţiştilor locali, nu este suficient, din cauza atribuţiunilor şi misiunilor specifice pe care aceştia le execută, cred că poliţistul local ar trebui definit ca fiind funcţionar public cu statut special.

Hristos S-a Înălţat!

 

„El i-a dus afară din Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, a fost despărţit de ei şi a fost înălţat la cer…”- Evanghelia după Luca, capitolul 24

Cu ocazia Sfintei zile în care cinstim Înălţarea Domnului, aş dori să transmit tuturor creştinilor ca pacea şi dragostea lui Hristos să vă acopere şi să nu uităm nici pentru o secundă că şi în ultimul moment de pe pământ Domnul Iisus I-a binecuvântat pe oameni. Aşa că şi noi la rândul nostru trebuie să Îl cinstim şi să Îl  păstrăm mereu în suflet şi în gând şi aşa vom putea răzbi mai uşor prin toate greutăţile vieţii. 

Hristos S-a Înălţat!