Am redat Baza Sportivă din strada Gheorghe Dincă cetăţenilor

          În luna martie a acestui an s-a terminat un proces pe care Instituţia Primarului oraş Voluntari îl purta din anul 1994 cu Asociaţia Viitorul Voluntari, obiectul acestui proces: Baza Sportivă din strada Gheorghe Dincă.

         Începând din anul 1994, cetăţenilor din oraşul Voluntari, Asociaţia mai sus menţionată le-a îngrădit dreptul de a mai folosi această arenă sportivă, folosindu-se de un act care nu avea sub nici o formă putere legală de posesie asupra acestui teren.

         Pe scurt, doresc să vă prezint cum au decurs demersurile întreprinse de primărie de-a lungul anilor pentru recuperarea Bazei Sportive:

          Asociaţia Viitorul Voluntari a primit în folosinţă, prin decizia nr. 89/17.07.1989 al Biroului Executiv al Consiliului Popular al Comunei Voluntari, un teren în suprafaţă de 20.560 mp, situat în strada Serg.Gheorghe Dincă, pentru desfăşurarea de activităţi sportive. La data de 25.08.1992 Asociaţia Viitorul Voluntari a fost pusă în posesie pe acest teren conform unui proces-verbal de punere în posesie emis de Comisia Locală Voluntari pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

            Prin sentinţa civilă 2706/1994 a Judecătoriei Buftea – definitivă prin decizia nr. 526/10.05.1995 a Curţii de Apel Bucureşti s-a admis acţiunea în revendicare formulată de Asociaţia Viitorul Voluntari în contradictoriu cu Primăria Voluntari, apreciind instanţele, la acel moment, că titlul de proprietate al Asociaţiei îl reprezintă Procesul-Verbal de punere în posesie.

            Prin sentinţa civilă 1296/03.05.2005 a Judecătoriei Buftea a fost admisă acţiunea promovată de către mine, Primarul Oraşului Voluntari şi s-a constat nulitatea absolută a Procesului-Verbal de punere în posesie. Hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă la data de 23.10.2007 prin respingerea recursului promovat de Asociaţia Viitorul Voluntari (aceasta a fost data când Asociaţia a luat la cunoştinţă că nu mai deţinea un titlu valabil de proprietate!).

            Cu toate acestea, Asociaţia Viitorul Voluntari, inducând în eroare funcţionarii de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevalându-se de sentinţa pronunţată în acţiunea în revendicare, a înscris aşa zisul drept de proprietate în Cartea Funciară, fiindu-i atribuit număr cadastral pentru terenul anterior menţionat.

            Faţă de înscrierea dreptului de proprietate, în calitatea mea de primar al Oraşului Voluntari, am promovat acţiunea în anulare a numărului cadastral şi a încheierii de intabulare. Instanţa Judecătoriei Buftea se pronunţă prin sentinţa civilă nr. 4462/11.10.2010, în sensul că a anulat numărul cadastral şi a desfiinţat încheierea de intabulare. Împotriva acestei sentinţe, Asociaţia declară recurs, fiindu-i respins prin decizia civilă nr. 665R/15.03.2011 a Tribunalului Bucureşti.

            Considerentele legale ale celor două instanţe au fost următoarele:

–          în ceea ce priveşte acţiunea în revendicare mai exact sentinţa civilă nr. 2796/05.07.1994 prin care a fost admisă acţiunea în revendicare formulată de Asociaţia Viitorul Voluntari instanţele reţin: „Hotărârea Judecătorească pronunţată într-o acţiune în revendicare nu reprezintă prin ea însăşi titlu de proprietate al Asociaţiei Viitorul Voluntari (reclamant în acţiunea de faţă), decât în situaţia unor legi speciale neaplicabile în speţa de faţă (Legea nr 112/1995, Legea nr. 33/1994). Titlul de proprietate este cel de care s-a prevalat reclamantul, în speţă Procesul-Verbal de punere în posesie, care a fost anulat, câştigând o acţiune în revendicare iar nu hotărârea însăşi.

         Or, în speţă, titlul ce a fundamentat acţiunea în revendicare, respectiv  Procesul-Verbal de punere în posesie a fost desfiinţat irevocabil prin hotărârea judecătorească, astfel că Asociaţia Viitorul Voluntari nu mai deţinea la momentul întocmirii documentaţiei cadastrale, nici un titlu valabil care să poată justifica intabularea.”

         Ţin să precizez faptul că, terenul, se afla în domeniul public al localităţii Voluntari la momentul emiterii Procesului-verbal de punere în posesie atacat, lucru confirmat ulterior de înscrierea sa în inventarul bunurilor aflate în domeniul public.

            Astăzi, prin decizia civilă nr. 665R/15.03.2011 a Tribunalului Bucureşti, ne aflăm în situaţia în care terenul bazei sportive are o reglementare juridică certă, confirmată de Instanţele Judecătoreşti din România. Nimeni nu poate contesta obiectivitatea acestei sentinţe, atâta timp cât ele sunt singurele acte care se bucură de prezumpţia absolută a adevărului.

            S-au spus, în ultima vreme, multe neadevăruri cu privire la proprietatea asupra acestei Baze Sportive şi doresc să asigur cetăţenii că, din acest moment, Baza Sportivă este din nou a lor. Este din nou a fiecăruia dintre dumneavoastră şi aşa va rămâne. Eu doresc ca pe acel teren să se poată practica ceea ce era destinat să se practice – sport şi nu politică.

            Am promovat deja spre aprobare, Consiliului Local Voluntari, un proiect pentru modernizarea bazei sportive şi construirea pe acest loc a unui teren de fotbal cu 10.000 locuri, care să corespundă standardelor UEFA. NU este adevărat ce s-a spus, că se vor construi blocuri sau alte clădiri, baza sportivă este şi va rămâne un teren destinat sportului, unde toţi cetăţenii oraşului Voluntari vor putea să intre fără să fie nevoie să fie legitimaţi la vre-un anumit club.

Zilele Oraşului Voluntari, 27-29 Mai 2011

Deja este tradiţie de pe acum ca la sfârşitul lunii Mai în perioada 27-29  să fie sărbătorite Zilele Oraşului Voluntari. Aşa că, vă invit pe toţi, voluntăreni sau nu, ca şi în acest an să sărbătorim cu spectacole de teatru, dans şi muzică pe arenele sportive din strada Tudor Vladimirescu si din cartierul Pipera din strada Serban Ion.

Programul activitatilor organizate cu prilejul „Zilelor Orasului Voluntari” sunt următoarele:

27 Mai – Orele 10.00 – 19.00 – Festivalul de teatru Puck ediţia a-III-a  – Casa de Cultură – piesa Capra cu trei iezi, proba impusă, unde cele 13 trupe de teatru participante vor trebui să joace aceeaşi piesă, încercând să atragă juriul şi spectatorii prin inovaţie şi originalitate;

–     Orele 18.00 – 19.30 – Aleea dansului –Demonstraţii de dans sportiv- Clubul Avangarde Dance, în arena Tudor Vladimirescu.

–     Orele 19.30 – 21.00 – Demonstraţii sportive de: Tae Bo, Tonifiere, Zumba, Spinning, Karate ale clubului Omnix.

–     Orele 21.00 – 23.00 – discotecă în aer liber pe arena Tudor Vladimirescu

–     Orele 19.00-22.00 – discotecă în aer liber si program artistic pe arena Serban Ion.

28 Mai – Challenge Day – ziua dedicată sportului

–     Orele 10.00-19.00 – Casa de Cultură-  a doua zi de festivalului de teatru – Proba liber aleasă.

–     Orele 09.00 – 10.00 – Cross-ul oraşului Voluntari. Înscrierile au loc la arena sportivă Negro Pontes în intervalul orar  09.00– 10.00. Startul crossului – ora 10.00.

Cross-ul Oraşului Voluntari (porneşte de pe Centrul Cultural Sportiv Negro Pontes până la Centrul Cultural Sportiv Tudor Vladimirescu). Ora 11.00 festivitatea de premiere.

–     Orele 14.00- 16.00 – Partidă de fotbal între câştigătoarea Cupei claselor a-VIII-a şi F.C. Voluntari.

–     Orele 17.30 – 19.00 – Blocarea str. Tudor Vladimirescu pentru demonstraţii sportive ale copiilor de la CSOV 2005, pe toate categoriile de sport ce se desfăşoară la club.

–     Orele 19.00 – 19.30 – show canin Rin Tin Tin.

–     Orele 21.00 – 23.00 – Program artistic susţinut de Marian Hagiu şi invitaţii săi pe arena din Tudor Vladimirescu

–     Orele 19.00-22.00 – discotecă în aer liber si program artistic pe arena Serban Ion.

29 Mai – Voluntari

–     Orele 15.00- 18.00 –  Festivalul de Teatru Puck  Voluntari 2011 – Festivitatea de Premieră –  Casa de Cultură.

–     Orele 17.00- 19.00 – Program artistic realizat de copiii clubului de balet Voluntari, Clubului de engleză şi modeling şi copiii clubului de Iconografie şi pictură pe sticlă ;

–     Orele 19.30 – 23.00 – Program artistic susţinut de Marian Hagiu şi invitaţii săi.

–    Orele 19.00-22.00 – discotecă în aer liber si program artistic pe arena Serban Ion.

Luna Mai, luna curăţeniei în oraşul Voluntari

        Oraşul ne reprezintă pe noi toţi, locuitorii săi şi, astfel, trebuie să îl păstrăm curat! Dacă ne place să facem curăţenie şi să o şi păstrăm, în propria casă, la fel trebuie să procedăm cu oraşul! 

        Primăria oraşului Voluntari iniţiază în perioada 1 mai – 31 mai, Campania “Luna Curăţeniei”. Este vorba despre o amplă acţiune de ecologizare a oraşului la care vor participa angajaţi ai primăriei şi ai serviciilor aparţinătoare acestei instituţii, dar şi alţi locuitori ai urbei.

        În „Luna Curăţeniei” se vor efectua toaletări la sute de pomi şi arbuşti ornamentali, se vor înlătura resturile de vegetaţie pe marginea străzilor şi din în spaţiile publice, se vor colecta deşeuri din mai multe locaţii, va exista o acţiune de însămânţare şi plantare de flori, etc. Primaria va pune la dispoziţie mijloace de protecţie, de depozitare a gunoaielor şi transportarea lor.

         Ziua de 17.05.2011 – Ziua mondială a protecţiei mediului, se va marca printr-o campanie de curăţenie în Pădurea Andronache, Pădurea Boldu-Creţuleasa şi pe Valea Saulei-Pipera. În data de 24.05.2011 – Ziua Parcurilor, se va realiza o acţiune de curăţenie în parcurile din oraş. La aceste evenimente vor lua parte şi elevii şcolilor din localitate, care vor contribui alături de angajaţii societăţilor de salubritate şi alţi voluntari, la conştientizarea cetăţenilor asupra necesităţii colectării gunoaielor şi păstrarea curăţeniei.

        Luna curăţeniei s-a început cu campania de colectare a Deşeurilor Electrice Electronice şi Electrocasnice din data de 30 aprilie şi va mai conţine şi o campania de informare şi stimulare a colectarii selective a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi: „Baterel şi prietenii săi”, care se va desfăşura în şcolile din oraş. 

        Prin aceste acţiuni contribuim fiecare dintre noi la crearea unui mediu mai curat şi sigur atât pentru noi cât şi pentru generaţiile viitoare. Cu atât mai mult cu cât dorim să acordăm o atenţie deosebită programelor de comunicare adresate  copiilor şi tinerilor, ei reprezintă generaţia de mâine, care trebuie astăzi „modelată” şi convinsă să adopte o atitudine responsabilă, atât faţă de ea însăşi cât şi faţă de cei din jur şi faţă de mediu.

      Din păcate, implicaţiile negative ale unei gestionări neadecvate a deşeurilor sunt pe termen lung şi ar trebui să luăm în considerare şi acest aspect în momentul în care tânjim după o îmbunătăţire a calităţii vieţii.

În cartierul Nicoale Bălcescu se construieşte o nouă sală de sport

În oraşul Voluntari avem o singură sală de sport, Sala „Andreea Isărescu” din strada Tudor Vladimirescu. De-a lungul timpului am făcut tot posibilul să înfiinţăm în cadrul Direcţiei de Educaţie, Cultură, Sport şi Îngrijiri Comunitare cât mai multe cluburi sportive în cadrul cărora să poată activa cât mai mulţi copii din oraşul Voluntari. Eu consider că este foarte important ca, de mici, copii să facă cât mai multă mişcare, să participe la cât mai multe activităţi extraşcolare. Astfel, în acest moment avem cluburi sportive de fotbal, tenis de masă, handbal, karate, box, volei şi, chiar dacă sunt înfiinţate de doar câţiva ani, aceşti copii au performanţe la competiţii de nivel local, naţional şi chiar mondial. Văzând devotamentul micilor sportivi şi al antrenorilor lor şi observând faptul că sala de sport Andreea Isărescu nu este suficient de bine echipată şi nu face faţă, ca suprafaţă, pentru ca toţi copii să se antreneze în condiţii bune, am găsit de cuviinţă să construim încă o sală de sport.

Noua sală de sport se va construi în cartierul Nicolae Bălcescu şi va avea o capacitate de 2000 de locuri. Va cuprinde două terenuri de minifotbal (cu dimensiunea de 40×20 ml), un teren multifuncţional de baschet, handbal, volei şi, tot acolo, se va regăsi şi patinoarul cu suprafaţă sintetică. Vor exista desigur şi vestiare şi grupuri sanitare pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime.

Lângă sala de sport nou construită se va realiza şi un teren de fotbal cu dimensiunea de 60×30 ml, în aer liber, cu capacitatea de 800-1000 de locuri.

Prin acest proiect am dorit să aducem un plus de confort şi siguranţă copiilor dumneavoastră.