Demersuri noi privind propunerile de modificare a legislaţiei

În luna mai a anului 2010 am solicitat primarilor unităţilor administrative din ţară, sprijinul pentru ca împreună să modificăm legislaţia referitoare la răspunderea primarului în raport cu actele normative: Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice.

Din experienţa acumulată, fiind la al treilea mandat, am constatat că legislaţia în vigoare prevede răspunderea în solidar a semnatarilor actelor administrative, fără a face o distincţie clară între semnătura primarului şi cea a specialiştilor din cadrul instituţiei.

Primarul nu poate şi nicăieri în lume nu i se cere, să fie specialist în toate domeniile necesare aprobării unui document: juridic, financiar contabil, urbanism etc. şi, deci, nu poate fi asimilat automat cu aparatul tehnic de responsabilitate în domeniile menţionate. În fapt, semnătura primarului investeşte, cu putere administrativă, un document.

Prin această postare, doresc să vă informez asupra stadiului  în care ne aflăm la acest moment, cu proiectul propunerii de amendare a legislaţiei.

Bazându-mă pe faptul că, până în prezent, un număr de  1590 de primari (reprezentând 48,18 % din totalul acestora) şi 113 de viceprimari din ţară doresc şi sprijină modificarea legislaţiei, venind cu propuneri pertinente în acest sens, am înaintat Guvernului,  Ministerului Administraţiei şi Internelor precum şi grupurilor parlamentare acest proiect, în vederea demersurilor legale.

Cu câteva zile în urmă, m-am adresat Grupului de lucru din Parlamentul României, prezentând propunerea de amendare a legislaţiei, în ceea ce priveşte răspunderea primarului, unde, sunt bucuros să vă informez, am constatat că, în unanimitate, a fost acceptată această iniţiativă, făcându-se propuneri pentru a fi extinsă şi asupra preşedinţilor consiilor judeţene.

Totodată, vă prezint alte propuneri făcute cu acest prilej:

–          o modificare a Legeii nr. 67/2004 privind alegerile locale prin care pe acelaşi buletin de vot alături de candidatul la funcţia de Primar să se regăsească şi lista candidaţilor la Consiliul Local. ( Se va forma astfel o echipă care să lucreze strict în interesul cetăţeanului şi în plus în procesul de votare, cetăţeanul va primi doar două buletine de vot în loc de patru – unul cu primarul şi lista consilierilor locali şi unul cu preşedintele consiliului judeţean şi lista consilierilor judeţeni, votul astfel simplificat va duce la economie de bani pentru tipărirea buletinelor cât şi la economie de timp;

–          o modificare a Legii nr 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi anume ca  Primarul să aibă drept de vot în şedinţele de Consiliu Local (pentru a putea şi noi, primarii aleşi de către cetăţeni să putem susţine proiectele de interes pentru comunităţile locale).

Aceste proiecte de modificare a legilor sus-menţionate urmează să intre în dezbatere parlamentară. Dacă vor fi adoptate, ne vor sprijini în activitatea pe care o desfăşurăm în funcţiile deţinute de primar şi viceprimar şi de aceea, vă rog să spijiniţi acest demers început de mine, prin discuţii cu parlamentarii aleşi în colegiile  din care fac parte localităţile pe care le conduceţi.